Tanner, Väinö

Under fyrtio års tid var Väinö Tanner (1881–1966) en av de mest inflytelserika personerna i Finland. Han var statsminister i Finlands första vänsterregering och minister i sju regeringar. Det var i det stora hela tack vare Tanner att vänstern fortsatte stöda regeringen under vinter- och fortsättningskriget. Tanner, som dömdes som ansvarig för kriget och hårt kritiserad av Sovjetunionen, återvände till politiken i slutet av 1950-talet när han valdes till ordförande för det splittrade SDP. Det var Tanner som gjorde det Helsingforsbaserade kooperativa företaget Elanto till ett stort företag.