Kallio, Kyösti

Kyösti Kallio (ursprungligen Gustaf Kalliokangas 1873–1940) var en politiker med en långsiktig vision. Den centrala tanken bakom hans handlingar var att stärka självständigheten genom att integrera samhället genom ekonomisk och social jämlikhet. Han stora insatser under karriären skedde då fredlig utveckling rådde och hans orubblighet och målmedvetet försonande inställning visade sig vara väldigt nyttig. Som president under vinterkriget hjälpte Kallio främst till med att upprätthålla och stärka nationens moral. Hans vacklande hälsotillstånd gjorde att han oftast inte deltog i det politiska beslutsfattandet.