Alkio, Santeri

Santeri Alkio (ursprungligen Aleksander Filander, 1862–1930) var en finsk politiker, författare och journalist. Alkio var aktiv inom det ungfinska partiet i början av 1900-talet. Han fann ändå partiet för liberalt för de finska bönderna och ansåg att de urbana partierna inte beaktade böndernas sak tillräckligt mycket.

Alkio ville även beskydda befolkningen på landsbygden från socialistiska tankegångar. Han var en av grundarna av Agrarförbundet (nuförtiden Centern i Finland). Alkio blev partiets chefsideolog.

Alkio var ledamot i lantdagen-riksdagen åren 1907–1922. Han var vice talman i lantdagen-riksdagen 1917–1919 och socialminister 1919–1920.

Han bidrog som en anhängare av nykterhetsrörelsen till utkastet till förbudslagen i Finland.

Alkio grundade tidningen Ilkka och fungerade som dess redaktör åren 1906–1930.

Under sommaren år 1917 stödde Alkio tanken om att överföra den högsta beslutande makten i Finland från den ryska regeringen till Finlands lantdag. Han var en av nyckelpersonerna när lantdagen tog det avgörande steget mot självständighet i november och december 1917. Alkio försökte uppnå nationellt enande före inbördeskriget bröt ut i slutet av januari 1918.