100 år av självständighet 1921–2020

Lokaldemokrati, allmän skolplikt, tjänstgöringsplikt som grundar sig på värnplikt samt radikala jordreformer gjorde att det politiska livet i Finland lugnade sig. Ekonomin utvecklades gynnsamt under 1920- och 1930-talet. Då Svinhufvud var president besegrade han det så kallade Mäntsäläupproret som ordnades av högerradikala år 1932 och styrde Finland närmare de nordiska länderna. Under vinterkriget 1939–1940, fortsättningskriget 1941–1944 samt Lapplandskriget 1944–1945 behöll Finland sin självständighet, frihet och demokratiska samhällsordning. Efter kriget förlorade Finland tio procent av landarealen. Alla 400 000 karelare som frivilligt evakuerade från de överlåtna områdena bosattes på andra områden i landet. Finland behöll sin självständighet och demokrati under det kalla kriget, blomstrade och blev en del av den Europeiska unionen år 1995.