Finlands väg till självständighet

Finland firade 100 år av självständighet den 6 december 2017. Förutsättningarna för självständigheten var nationens frammarsch, omvälvningar i Europa och Finlands starka önskan om självständighet. Före självständigheten var Finland i 108 år ett autonomt storfurstendöme i det ryska riket. Finland blev ett nordiskt samhälle genom att vara en del av Sverige i 600 år. Denna webbplats beskriver händelser och framträdande personer för Finlands självständighet. Målet är att försöka hjälpa att svar på frågan hur Finland blev självständigt. Denna webbplats presenteras av Finska klubben i Helsingfors.

Finland firade 100 år av självständighet den 6 december 2017. Förutsättningarna för självständigheten var nationens frammarsch, omvälvningar i Europa och Finlands starka önskan om självständighet. Före självständigheten var Finland i 108 år ett autonomt storfurstendöme i det ryska riket. Finland blev ett nordiskt samhälle genom att vara en del av Sverige i 600 år. Denna webbplats beskriver händelser och framträdande personer för Finlands självständighet. Målet är att försöka hjälpa att svar på frågan hur Finland blev självständigt. Denna webbplats presenteras av Finska klubben i Helsingfors.