Gallen-Kallela, Akseli

Målaren Akseli Gallen-Kallela (ursprungligen Axel Waldemar Gallén, 1865–1931) var särskilt under sin egen tid uppskattad bland finsknationalistiska kretsar. Den visuella stilen ”nationalromantik” är främst hans skapelse. Han blev känd för den stora allmänheten genom sina illustrationer av två viktiga finska verk, Kalevala och Sju bröder. Under 1920-talet uppskattade anhängarna av ’modern’ konst inte längre Gallen-Kallela, men senare kom han att bli känd speciellt för sin mångsidighet.