Ylppö, Arvo

Pediatrikern Arvo Ylppö (1887–1992) blev en symbol för vård av småbarn. Han hämtade lärdomar från Tyskland och etablerade ett system av rådgivningscentraler för att ordna grundläggande hälsovård för barn. Man kan se det som hans förtjänst att spädbarnsdödligheten sjönk drastiskt och gjorde Finland ledande inom denna centrala välfärdsindikator.