Självständigheten år 1917

Finland blev självständigt år 1917 som ett resultat av att ha utvecklats både som samhälle och som nation. Ryssland återställde Finlands konstitutionella autonomi i mars. Genom den så kallade maktlagen tog lantdagen i juli över all lagstiftande makt i Finland, förutom utrikes- och försvarspolitiken. Den provisoriska regeringen i Ryssland uppöste dock den finska lantdagen. Den 7 november deklarerade statsminister Setälä att unionen mellan Finland och Ryssland var upplöst. Den 15 november lösgjorde den nya lantdagen Finland helt och hållet från Ryssland.

Under höstens gång hade socialisterna radikaliserats och ordnade en storstrejk i medlet av november för att försöka starta en revolution. Lantdagen godkände lagar gällande kommunal demokrati och åtta timmars arbetsdag. Den 27 november förklarade den Svinhufvudledda senaten Finland självständigt och lyckades få självständigheten godkänd av Ryssland, Sverige och Tyskland före årsskiftet. Lantdagen godkände självständighetsförklaringen den 6 december och två år senare valde man att Finlands självständighetsdag skall firas den 6 december.