Ahtisaari, Martti

Martti Ahtisaari (1937–) valdes till Finlands president år 1994 efter en lyckad karriär som diplomat. Han är den förste presidenten som valts genom direkt folkval. Under sin tid som president 1994–2000 betonade Ahtisaari det nordiska samarbetet, det kollektiva europeiska säkerhetssystemet samt en säkerhetspolitik utan medlemskap i NATO. Ahtisaari engagerade sig för både utlandsresor och resor inom landet. Han fungerade som chefsförhandlare tillsammans med Ryssland förre utrikesminister Viktor Tjernomyrdin under Kosovokonflikten.

Ahtisaari fortsatte med sitt arbete som obunden medlare i internationella konflikter efter sin presidentperiod. Han har till exempel jobbat med att leda inspektionerna av IRA:s vapenlager på Nordirland (2000), grundat den oberoende ideella föreningen Crisis Management Initiative som främjar och arbetar för en hållbar säkerhet i världen (2000) och lett fredsförhandlingarna mellan rörelsen som strävade efter självständighet för Ache och den indonesiska regeringen (2005). Ahtisaari fungerade även som FN:s specialsändebud för Kosovo åren 2005–2007.

Han tilldelades Nobels fredspris år 2008 för sina insatser i fredsprocessen i Ache, för ett livslångt engagemang för världsfreden och för det arbete hans byrå Crisis Management Initiative utfört.