Kekkonen, Urho

Urho Kekkonen (1900–1986) satt fem perioder som president och är en av de mest framstående politikerna i Finlands politiska historia. Det som för honom till första plats är hur han hanterade makt. Han var en skicklig taktiker som behärskade hela det politiska området, från utrikespolitik till hur man handskas med akademiska organisationer, från utvecklandet av Lappland till rättsliga frågor och offentliga utnämningar. Han var en av de internationellt mest kända finländarna och han har fått beröm för sitt särskilt skickliga hanterande av Finlands relationer med granen i öst.