Aalto, Alvar

Alvar Aalto (1898–1976) är en av de viktiga figurerna inom modern arkitektur och den mest kända finska arkitekten utomlands. Hans arbeten sträcker sig från områdesplanering till formgivning av enskilda byggnader och möbler. Han arbetade tillsammans med sin hustru Aino Aalto inom inrednings- och möbelbranschen. Aaltos bidrag till den standardiserade byggnationen och den samhällsorienterade arkitektoniska planeringen inom den moderna rörelsen var viktig för utvecklingen för den finska arkitekturen och det finska samhället.