Halonen, Tarja

Tarja Halonen (1943–) valdes till Republiken Finlands president i februari år 2000. Hon är den första kvinnan som innehaft posten och också den första presidenten från Helsingforsregionen. Före juristen Halonen valdes till president, hade hon vunnit erfarenhet genom att fungera som riksdagsledamot och minister samtidigt som hon har en väldigt bred bakgrund inom många icke-statliga organisationer.