Canth, Minna

Minna Canth (ursprungligen Ulrika Wilhelmina Johnson, 1844–1897) var den första betydande kvinnliga författaren i Finland. Hon räknas vara den stora finska dramatikern och prosaisten vid sidan av Aleksis Kivi och har kommit att kallas den finländska feminismens moder.

Minna Canth började sin bana som skribent genom att skriva för tidningen Keski-Suomi, blev den första finskspråkiga kvinnliga journalisten och kom sedan att skriva noveller, kortromaner och skådespel. Hon framförde öppet sina radikala samhälleliga idéer och försvarade kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, den antiklerikala liberalismen och pacifismen, samt stödde kvinnors rösträtt.

Canths hem i Kuopio blev en viktig samlingsplats för den unga intelligentian och stadens konstnärliga talanger. Hennes mest kända verk är Työmiehen vaimo (Arbetarens hustru, 1885), Hanna (1886), Kovan onnen lapsia (Olyckans barn, 1886), Kauppa-Lopo (1889), Papin perhe (Prästens familj, 1891) och Anna-Liisa (1895).