Lenin återvänder till det ryska imperiet via Torneå den 15 april 1917

Lenin återvände från sin exil i Schweiz till Ryssland genom Tyskland, Sverige och Finland i april 1917. Han korsade gränsen till det ryska imperiet i Torneå, precis som många andra som återvände till Ryssland efter revolutionen.

Lenins resa tillbaka till Ryssland hade inte varit möjlig utan Tysklands samtycke och stöd. Lenin och hans följe reste genom Tyskland i ett plomberat tåg. Den tyska ledningen hoppades på att Lenin, som var känd som en kompromisslös revolutionär, skulle underminera Ryssland och den provisoriska regeringen.

För finländare utanför arbetarrörelsen var Vladimir Lenin fortfarande ett ganska okänt namn vid den här tidpunkten. Tidningen Viipurilainen Työ rapporterade att Alexandra Kollontai, som kommit tillbaka till Ryssland från Norge den 2 april 1917, hade framfört hälsningar från Lenin i S:t Petersburg. Den 8 april 1917 publicerade Helsingin Sanomat en artikel från Novoje Vremja som behandlade de Leninledda bolsjevikernas aktiviteter i S:t Petersburg.

”Det orsakas dock mycket större orolighet på grund av att majoriteten av rådet som består av soldater och arbetare inte lyckas nå en beslutfattande position, gällande den minoritet av arbetarna som inte beaktar den internationella aspekten eller den fosterländska skyldigheten som landet förväntar sig att arbetarklassen skall uppfylla. Nämnda socialdemokratiska fraktion i S:t Petersburg, som leds av Lenin och vars språkrör är Pravda, åtnjuter tyvärr understöd bland den fattigaste delen av befolkningen i S:t Petersburg.

Den här delen av befolkningen krävde ett slut på kriget under revolutionens första dag. Nu vill de inte vänta på att kriget tar slut, utan försöker tillämpa alla samhälleliga reformer genast.

Tydligen är dessa socialister inte alls intresserade av nationens försvar eller av den internationella socialismens ledares åsikter. Sannerligen uppmanar Pravda den 3 april folket att ’ansluta sig till revolutionen mot alla imperialistiska kretsar’. Till dessa kretsar tillhör, enligt Pravda, ’alla länder som krigar, förutsatt att de inte avslutar kriget och omedelbart sluter fred’.”

”Varför rusade den tyska regeringen till att göra en tjänst?”

Den 18 april rapporterade många finländska tidningar om Lenins resa till Sverige genom Tyskland. Karjala rapporterade redan den 15 april att den provisoriska regeringen hade informerats om att Lenins anhängare skulle återvända till Ryssland med tyskt stöd. Lenin anlände i S:t Petersburg den 16 april. Partiledaren som nu hade återvänt med tyskt stöd, välkomnades inte av alla. Uusi Suometar refererade den 20 april 1917 kommentarer från ryska tidningar. Tidningen Rjetsh fördömde Lenins handlingar med hårda ordalag:

”Herr Lenin och hans kamrater, som skyndar mot Ryssland, borde ha frågat sig själva redan tidigare varför den tyska regeringen mer än gärna ville hjälpa till med denna tjänst och låta medborgare från fiendelandet resa genom sitt territorium. Svaret borde vara självklart. Den tyska regeringen hoppades på att herr Lenin och hans kamrater skulle vara till nytta för tyska intressen; regeringen litade på bolsjevikledarens tyskvänlighet.

Enligt vår åsikt borde möjligheten till ett sådant svar ha hindrat vilken som helst ansvarstagande politisk tjänsteman från att acceptera ett sådant erbjudande, på grund av risken att föra sin egen nation i fördärvet. Men herr Lenin och hans kamrater valde att inte beakta detta, vilket bevisar att de är fullständigt alienerade från sitt eget land eller att de vill skryta om sin resa, vilket inte alls överensstämmer med det allmänna förhållandet till ett krig där folkets blod rinner i floder.”

Den 20 april 1917 rapporterade Kansan Lehti om det samsocialistiska mötet som hållits i Dumans plenisal den 17 april där Lenins tal väckt starkt motstånd. Lenin hade föreslagit att alla socialdemokratiska parter skulle slås ihop till ett nytt kommunistparti. Lenins ”utopistiska idéer” försvarades endast av Alexandra Kollontai.

”Tjcheidze påpekade, av allt att döma, att revolutionen drar Lenin till sig, men att ingen skada är skedd ifall Lenin stannar utanför revolutionen. Denna kommentar möttes av rungande applåder.”

Den 22 april 1917 rapporterade Työmies kort att Lenin hade slutit sig till Pravdas redaktion. Två dagar senare publicerade Työmies Lenins teser från den 17 april.

Då Lenin gick över gränsen i Torneå hade han ett följe på 33 personer med sig. Bland detta sällskap fanns till exempel Lenins hustru Nadezjda Uljanova (Krupskaja) och Grigorij Zinovjev med familj.