Kronologi

Tammikuu

1.1.

Hyvinkää erotetaan itsenäiseksi kunnaksi Hausjärvestä  ja Nurmijärvestä.

5.1.

Kapteeni Julius Knaths seuraa majuri Maxiliam Bayeria jääkäripataljoonan komentajana. Knaths on komentajana epäsuosittu. Pataljoona komennetaan Lielupen rintamakaistalle, jossa se osallistuu Aa-joen talvitaisteluihin 5.1.–3.2.1917. Tämän jälkeen jääkärit ovat reservissä Tukumsissa.

Islanti sai Tanskan myöntämän rajoitetun itsemääräämisoikeuden.

6.1.

Suomen Kuvalehti alkaa ilmestyä säännöllisesti. Vuoden 1917 ensimmäisen numeron kannessa on ”ilmestyskirjan peto”, panssarivaunu.

10.1.

Villin lännen legendan syntyyn vaikuttanut eversti William F. Cody (”Buffalo Bill”) kuoli. Buffalo Bill oli tunnettu populaarikulttuurin hahmo myös Suomessa. Uuden Suomettaren 17.1.1917 ilmestyneen muistokirjoituksen mukaan ”Buffalo Billiä ympäröi seikkailujen ja uhkayritysten taikapiiri, jolle ei löytynyt vastinetta muualta kuin Cooperin intianiromaaneista”. Vuonna 1917 ilmestyy suomennettuna teos Buffalo Bill: seikkailuja Amerikan ruohoaavikoilla (Koululaiskirjaston no. 128).

Ympärysvallat jättävät virallisen vastauksensa presidentti Woodrow Wilsonin rauhantarjoukseen. Vastauksessa ympärysvallat tuovat esille, että rauhankonferenssissa on otettava huomioon kansojen itsemääräämisoikeus. Keskusvaltojen on lisäksi suotuttava vetäytymiseen valtaamiltaan alueilta.

10.–13.1.

Helsingissä järjestettiin yleinen siveellisyyskokous. Kokous liittyi 8.–15.1 vietettyyn siveellisyysviikkoon, jonka aluksi Suomen Valkonauhaliitto järjesti kurssin siveellisyystyötä tekeville naisille. Kokouksen hyväksymissä ponsissa vaadittiin muun muassa, että siveellisesti arveluttavien lehtikirjoituksiin ja kaunokirjallisuuteen on puututtava sekä naispoliisien palkkaamista poliisilaitoksille.

14.1.

Vuosi vaihtui Venäjällä ”vanhan luvun”, Venäjällä noudatetun juliaanisen kalenterin mukaan. Suomessa oli Ruotsin vallan aikana omaksuttu gregoriaaninen ajanlasku.

17.1.

Koulutoimen ylihallituksen ylitirehtöörin todellisen valtioneuvoksen, entisen senaattorin, vapaaherra Yrjö Koskinen Yrjö-Koskisen (1854–1916) hautajaiset. Tilaisuudesta muodostui Suomalaisen puolueen suurtilaisuus.

19.1.

Suomen Kirkkohistoriallinen Seura vietti 25-vuotisjuhlaansa Pyhän Henrikin päivänä.

22.1.

Presidentti Woodrow Wilson pitää puheen, jossa hän vaatii rauhan solmittavaksi ilman voittajia.

24.1.

Kustaa II Adolfin 1617 antama Ruotsin ensimmäinen valtiopäiväjärjestys täytti 300 vuotta.

25.1.

Tanska myy Länsi-Intian siirtomaansa Yhdysvalloille 25 miljoonalla dollarilla. Alue tunnetaan Yhdysvaltain Neitsytsaarina.

31.1.

Saksa ilmoittaa aloittavansa rajoittamattoman sukellusvenesodan.

Suomen Sukututkimusseura pitää perustamiskokouksen Helsingissä Tieteellisten Seurain talolla Kasarmikatu 24.

Tammikuu 1917 Venäjän ministerineuvosto tekee päätöksen Vuoksen vesistön koskien voimalaitosrakentamisesta Pietarin sähköntarpeen turvaamiseksi. Vallinkoskella oli tarkoitus ryhtyä heti ja niiden oli määrä valmistua vuonna 1918. Päätöstä ei ehditty panna toimeen ennen Venäjän maaliskuun vallankumousta.

Tammikuun keskilämpötila oli Helsingin Kaisaniemessä  -8,5 C° ja Sodankylässä -16,9 C°.