1919–1920

År 1919 återinförde Finland den republikanska konstitutionen. Den etablerade de grundläggande politiska rättigheterna samt yttrande-, förenings- och mötesfrihet. Presidenten gavs stora maktbefogenheter: rätten att upplösa riksdagen, tillsätta regering och leda utrikespolitiken, fungera som Försvarsmaktens överbefälhavare och att utnämna de högsta tjänstemännen. Efter att riksföreståndare Mannerheim hade beslutat att låta bli att ingripa i S:t Petersburg valde riksdagen K. J. Ståhlberg till Finlands förste president i juli år 1919. Ståhlberg fungerade som president för Högsta förvaltningsdomstolen och var en erfaren mittenprofil. Finnarna fortsatte med sina frändefolkskrig bortom östgränsen med målet att annektera östkarelen till Finland. Fredsfördraget mellan Finland och Rådsryssland undertecknades i Dorpat i oktober 1920. I fredsfördraget fick Finland Petsamo-området vid Norra ishavet i utbyte mot kommunerna Repola och Porajärvi.