Kronologi

Viktiga datum

Man kan lyfta fram fem centrala datum för Finlands självständighetsutveckling. Den regelbundna lantdagsverksamheten återupptogs den 15 september 1863 tack vare den reformvänlige storfurste Alexander II initiativ. Ständerna som senast hade samlats år 1809 började från och med år 1863 samlas var 3–5 år. Efter revolutionen i Ryssland år 1917 fattade lantdagen den 15 november 1917 det avgörande beslutet att överföra den hösta beslutande makten som tillhört kejsar-storfursten till sig själv. Beslutet var i praktiken en självständighetsförklaring. Den 28 januari 1918 inleder trupperna för revolutionsregeringen, som bildats i Helsingfors, ett uppror mot regeringens styrkor. Inbördeskriget avslutas i april-maj när regeringens styrkor segrar. Monarkisternas dröm om en monarki får ett hårt slag när Tyskland förlorar första världskriget och går i kras när Finland blir en republik den 17 juli 1919. Mellanfredsavtalet mellan Finland och Sovjetunionen den 19 september 1944 avslutar krigshandlingarna mellan länderna, men Finland tvingas till landavträdelse och att betala krigsskadestånd.

15.9.1863 Den regelbundna lantdagsverksamheten påbörjas. Ständerna samlas på Riddarhuset och kejsar-storfursten Alexander II lovar samla ständerna igen om tre år. Från och med år 1863 samlas lantdagen var 3–5 år.

15.11.1917 Lantdagen utropar sig själv till innehavare av den högsta beslutande makten i landet. Under plenum godkänner man agrarförbundets förslag om att överföra den makt som tillhört kejsar-storfursten till Finlands lantdag.

6.12.1917 Finlands lantdag godkänner självständighetsförklaringen.

28.1.1918 Den röda revolutionsregeringen, folkdelegationen, bildas i Helsingfors. Som ordförande fungerar Kullervo Manner. Inbördeskriget bryter ut för att besegra upproret.

17.7.1919 Riksföreståndare Mannerheim böjer sig och stadfäster Finlands republikanska regeringsform och ger upp planerna på en intervention i S:t Peterburg.

19.9.1944 Mellanfredsavtalet mellan Finland och Sovjetunionen. Finland förbinder sig till att dra sina styrkor tillbaka bakom 1940-års gräns, att fördriva de tyska trupperna från landet, att tillfälligt överlåta syd- och sydvästkustens flygfält år det sovjetiska flygvapnet för operationer i Östersjön, att bryta kontakterna med Tysklands vasallstater, avträda Petsamo, arrendera Porkala som flottbas, överlämna alla sovjetiska krigsfångar, betala 300 miljoner dollar i krigsskadestånd och godkänna grundandet av en kontrollkommission.